onsdag, juli 29, 2009

javac Factorial.java

Første program ferdiglaga

/**
* This program computes the factorial of a number
*/
public class Factorial { // Define a class
public static void main(String[] args) { // The program starts here
int input = Integer.parseInt(args[0]); // Get the user's input
double result = factorial(input); // Compute the factorial
System.out.println(result); // Print out the result
} // The main() method ends here

public static double factorial(int x) { // This method computes x!
if (x < 0) // Check for bad input
return 0.0; // if bad, return 0
double fact = 1.0; // Begin with an inital value
while(x > 1) { // Loop until x equals 1
fact = fact * x; // Multiply by x each time
x = x - 1; // and then decrement x
} // Jump back to start of loop
return fact; // Return the result
} // factorial() ends here
} // The class ends here

"If this command prints ant error messages, you probably got something wring when you typed in the program. If it does not print any error messages, however, the compilation has succseded, and javac creates a file called Factorial.class." (Flanagan 99, s10)

torsdag, juli 16, 2009

Rolf-Arne lærer seg Java - dag 1

For å bli et bedre menneske og for å få fullført mitt IT studie, har eg tenkt å bruk tida framover tel å lær meg å programer i Java.
Eg har investert i to store tjukke bøker og vært å lånt to på biblioteket.

Eg sett no med boka Java som første programeringsspråk... og skjønn ikke bæret. Kor lang tid går det før eg hopp over tel Java for Dummies?