onsdag, april 25, 2007

oppussing i mobekken

den vel etterlengta oppussinga i mobekken e no i gang. foreløpig e vegga og tak lagt på to av tre rom.